Hram: Adormirea Maici Domnului.
Manastirea Putna a fost ridicată pe locul unde a căzut săgeata arcului lui Ştefan cel Mare, lucrările începând în 1466 şi terminându-se în 1469. A fost sfinţită în 1470. În 1481 au fost înălţate zidurile de incintă, cu turnuri la colţuri şi la mijlocul laturilor. Din fortificaţiile manastirii lui Ştefan cel Mare a rămas Turnul Tezaurului pe latura vestică şi pisania turnului clopotniţei în est.. Lumina pătrunde prin ferestre înguste, decorate cu chenare din piatră cioplită în maniera laică. Iconostasul a fost refăcut de Iacov Puteanul in sec 17. S-au păstrat pietrele de mormânt în baldachinul de sud din camera mormintelor (al lui Stefan cel Mare, mort în 1504); lespedea funerară este decorată cu 4 medalioane în formă de inimă şi capul de bour. In nord  mormântul doamnei Maria de Mangop ( m.1477) şi pietrele celor doi fii ai lui Stefan cel Mare, Bogdan (m.1479) şi Petru (m.1480) si a doamnei Maria Voichiţa. In pronaos s-au păstrat pietrele de mormânt a lui Bogdan Vodă cel Orb (m.1517), a domniţei Maria, fiica lui Stefan cel Mare (m.1518), Ştefăniţă Vodă (m.1527) şi a doamnei Maria Rareş (m.1529) Manastirea Putna a fost un important centru artistic cu ateliere de broderie. A avut o tradiţie cronicărească: – Letopiseţul de la Putna, Letopiseţul lui Azarie. A fost vestită prin sculptura crucilor de lemn. La 2 km de Manastirea Putna se afla Chilia lui Daniil Sihastru fostul staret al Manastiri Voronet. In cimitirul din Putna se afla ce-a mai veche biserica de lemn Bragos Voda sec.14 ,mai veche ca Manastirea Putna…

De la Pensiunea Loredana la M-rea. Putna sunt 68 km.timp de parcurs 1h si 30 min.